Kệ Gạch

Mô tả sản phẩm:

 • Khung sắt 25x50x1,2mm và 25x25x1.2mm mạ kẽm đan ô liên kết, mặt ốp Alu Alcorest 3ly 0.10 ghép mí.
 • Logo Viglacera + Tên cửa hàng: Mica 3ly cắt laser uốn nổi tỷ lệ 15% so với chiều cao chữ.
 • Chữ còn lại: Mica cắt Laser dán lên bề mặt Alu.

Mô tả sản phẩm:

 • Khung sắt 25x50x1,2mm và 25x25x1.2mm mạ kẽm đan ô liên kết, mặt ốp Alu Alcorest 3ly 0.10 ghép mí.
 • Logo Viglacera + Tên cửa hàng: Mica 3ly cắt laser uốn nổi tỷ lệ 15% so với chiều cao chữ.
 • Chữ còn lại: Mica cắt Laser dán lên bề mặt Alu.

Mô tả sản phẩm Kệ Gạch:

 • Khung sắt 25x50x1,2mm và 25x25x1.2mm mạ kẽm đan ô liên kết, mặt ốp Alu Alcorest 3ly 0.10 ghép mí.
 • Logo Viglacera + Tên cửa hàng: Mica 3ly cắt laser uốn nổi tỷ lệ 15% so với chiều cao chữ.
 • Chữ còn lại: Mica cắt Laser dán lên bề mặt Alu.

Mô tả sản phẩm:

 • Khung sắt 25x50x1,2mm và 25x25x1.2mm mạ kẽm đan ô liên kết, mặt ốp Alu Alcorest 3ly 0.10 ghép mí.
 • Logo Viglacera + Tên cửa hàng: Mica 3ly cắt laser uốn nổi tỷ lệ 15% so với chiều cao chữ.
 • Chữ còn lại: Mica cắt Laser dán lên bề mặt Alu.

Mô tả sản phẩm:

 • Khung sắt 25x50x1,2mm và 25x25x1.2mm mạ kẽm đan ô liên kết, mặt ốp Alu Alcorest 3ly 0.10 ghép mí.
 • Logo Viglacera + Tên cửa hàng: Mica 3ly cắt laser uốn nổi tỷ lệ 15% so với chiều cao chữ.
 • Chữ còn lại: Mica cắt Laser dán lên bề mặt Alu.

Mô tả sản phẩm Kệ Gạch:

 • Khung sắt 25x50x1,2mm và 25x25x1.2mm mạ kẽm đan ô liên kết, mặt ốp Alu Alcorest 3ly 0.10 ghép mí.
 • Logo Viglacera + Tên cửa hàng: Mica 3ly cắt laser uốn nổi tỷ lệ 15% so với chiều cao chữ.
 • Chữ còn lại: Mica cắt Laser dán lên bề mặt Alu.

Liên hệ:

Địa chỉ:

Liên hệ: 0986 111 547

Website: quangcaohoanggia.com.vnkegachhoanggia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *